Outsourcing księgowości i raportowania to dziedzina, która w ostatnich latach zanotowała szybki rozwój z uwagi na korzyści jakie niesie dla Kadry Zarządczej oraz Właścicieli firm.

 

A2_Satelles_01_Rgb_10Szczególnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw jak również rozpoczynające działalność podmioty doceniają zalety wynikające z połączenia wysokiej jakości usług oraz ekonomicznych korzyści.

Co wiedzą nasi Klienci:

 • świadomie prowadzone przedsiębiorstwo docenia wagę i znaczenie danych gromadzonych w księgach rachunkowych i wpływ jakości tych danych na decyzje biznesowe podejmowane przez Menedżerów;
 • profesjonalnie prowadzona księgowość jest wartością dodaną dla firmy, pozwalając skupić się Menedżerom i Właścicielom na rozwijaniu podstawowych operacji biznesowych;
 • realne informacje płynące z systemu księgowego oraz reportingu wewnętrznego oznaczają prawidłowe i szybkie decyzje finansowe, co jest szczególnie istotne w warunkach szybko reagującego rynku i nieustającej konkurencji;
 • jakość pracy księgowych to bezpośredni wpływ na potencjalne straty podatkowe powodowane błędami w rozliczeniach jak również utracone korzyści z niewykorzystanych szans i możliwości które daje prawo podatkowe stosowane w sposób rzetelny i uczciwy.

Satelles w swym działaniu na pierwszym miejscu stawia następujące idee:

 • maksymalne wsparcie dla działań operacyjnych Klienta
 • bezpieczeństwo podatkowe dla Klienta

Aby spełnić te założenia zapewniamy:

A) wysoką jakość pracy księgowych poprzez:

 • zatrudnianie osób z odpowiednią wiedzą i wykształceniem;
 • zapewnienie nadzoru i kontroli merytorycznej nad pracą osób zatrudnionych w Satelles;
 • bieżącą aktualizacja wiedzy poprzez inwestycje w pracownika (szkolenia).

B) indywidualne i elastyczne podejście do każdego Klienta- zrozumienie oczekiwań i potrzeb;

C) stosowanie nowoczesnych narzędzi do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz do komunikacji z klientem, zapewnienie płynnej i ciągłej komunikacji

 • wykorzystywanie oprogramowania pozwalającego Klientowi na wgląd do danych bezpośrednio w systemie księgowym i systemie raportowania
 • tworzenie łączy pomiędzy systemami używanymi do prowadzenia działalności oraz systemami księgowymi co minimalizuje nakład pracy oraz wprowadza automatyzm dla operacji powtarzalnych
 • tworzenie własnych raportów przez klienta bezpośrednio w systemie
 • bieżącą komunikację z Klientem – natychmiastowy feedback na zadane pytanie

D) stworzenie właściwej struktury w księgach Spółki która pozwoli na pozyskiwanie danych na bieżąco:

 • stworzenie planu kont w o strukturze wielowymiarowej
 • stworzenie wzorów raportów wg zapotrzebowania Klienta.