Oferujemy pakiet usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługa kadr i naliczanie płac. Usługa może być świadczona dla firm prowadzących księgowość we własnym zakresie.

 

A2_Satelles_01_Rgb_10Zlecenie, w zależności od ustalonego z Klientem zakresu może obejmować:

  • przejęcie spraw administracyjnych występujących u pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracowników;
  • bieżące naliczanie płac, podatków i innych obciążeń związanych z wypłatą wynagrodzeń;
  • obsługę umów zleceń, umów o dzieło i innych form zatrudnienia (np. kontrakty managerskie);
  • doradztwo w zakresie obciążeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych i innych związanych z zatrudnieniem pracownika;
  • obsługę obcokrajowców świadczących pracę w Polsce.

Wynagrodzenie za usługę (z wyjątkiem doradztwa) jest liczone w sposób ryczałtowy (stawka/osobę), co pozwala na jasne określenie kosztów w przypadku fluktuacji pracowników, jak również stanowi składnik zmiennych kosztów dla Klienta.