Zapewniamy doradztwo w zakresie podatków VAT, CIT, PCC, PDOF, podatku akcyzowego, umów o podwójnym opodatkowaniu, procedur w postępowaniach podatkowych i innych.

 

A2_Satelles_01_Rgb_10Prawo podatkowe w Polsce jest niezwykle zmienną i skomplikowaną dziedziną wiedzy. Powstaje wiele nowych przepisów, których interpretacje są niejednoznaczne, a stosowanie prawa w praktyce bez uniknięcia pułapek fiskalnych jest niezwykle trudne. W sytuacji tak niestabilnych przepisów prawa prowadzenie biznesu  bez profesjonalnego wsparcia doradcy podatkowego jest praktycznie niemożliwe.

Dewizą Satelles w zakresie doradztwa podatkowego jest:

Działaj prewencyjnie (ograniczaj ryzyko) zanim pojawią się prawdziwe kłopoty.

Satelles  w pierwszym kroku stosuje tę zasadę dla Klientów, dla których prowadzi księgi handlowe.

Zatrudnieni doradcy podatkowi zapewniają kompleksowe doradztwo w zakresie podatków VAT, CIT, PCC, PDOF, podatku akcyzowego, umów o podwójnym opodatkowaniu, procedur obowiązujący w postępowaniach podatkowych i innych.

Nasze usługi w zakresie doradztwa podatkowego prezentują się następująco:

 • Bieżące doradztwo i obsługa podatkowa, m.in.:
  • przygotowywanie opinii podatkowych na zlecenie Klienta,
  • bieżące konsultacje zgłaszanych zagadnień,
  • opiniowanie umów pod względem skutków podatkowych,
  • przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami skarbowymi;
 • Przeglądy podatkowe Spółek w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk podatkowych (w tym analizy w ramach Due dilligence);
 • Tworzenie polityki cen transferowych:
  • weryfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacji,
  • identyfikacja podmiotów powiązanych,
  • sporządzenie dokumentacji cen transferowych;
 • Projektowanie najlepszych rozwiązań w transakcjach trans granicznych;
 • Optymalizacja opodatkowania osób zagranicznych pracujących w Polsce;
 • Szkolenia dla pracowników firm łączących w sobie przekaz wiedzy podatkowej i księgowej.