Audyt jest kluczowym punktem działalności Satelles. Naszym Klientom oferujemy profesjonalne, nowoczesne usługi audytorskie na międzynarodowym poziomie.

 

A2_Satelles_01_Rgb_10Wiedzę czerpiemy  z naszych wieloletnich doświadczeń z korporacji audytorskich oraz z przeprowadzonych badań podmiotów różnych branż i sektorów gospodarki. Z naszych doświadczeń korzystają w dużej mierze Spółki z kapitałem zagranicznym.

Badanie sprawozdań finansowych opieramy na zrozumieniu działalności Klienta oraz związanych z tym procesów wewnętrznych, sytuacji finansowej i warunków rynkowych w jakich funkcjonuje. Nasza obiektywna ocena pozwala wykryć ryzyka finansowe w obliczu których stoi Klient, a poprzez wskazanie dalszych działań – możliwości ich zminimalizowania.
Badanie sprawozdania finansowego
przeprowadza biegły rewident wpisany do rejestru biegłych rewidentów.

Audyt finansowy jest badaniem sprawozdania finansowego. Dzięki przeprowadzonym procedurom i testom możemy określić czy poziom zobowiązań, wartość sprzedaży itp. które zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym nie są znacznie zniekształcone. Audyt finansowy to również pomoc w rozwiązywaniu problemów podatkowych jak i księgowych.

Audyt podatkowy wskazuje zagrożenia i obszary ryzyka w zakresie podatków. Przeprowadzony przez nas audyt podatkowy pozwala na ograniczenie lub wyeliminowanie nieprawidłowości podatkowych oraz na optymalizację obciążeń podatkowych, co z kolei może prowadzić do poprawy wyniku finansowego.

Gwarantując wiarygodność i rzetelność informacji pochodzących ze sprawozdania finansowego wspieramy Zarząd oraz Udziałowców w podejmowaniu właściwych decyzji ekonomicznych.

W ramach działalności audytorskiej firma Satelles oferuje następujące usługi:

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych według:
  • przepisów ustawy o rachunkowości
  • międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF)
  • międzynarodowych Standardów UK GAAP, US GAAP
  • standardów niemieckich (HGB);
 • przeglądy sprawozdań finansowych;
 • wyceny Spółek na potrzeby transakcji;
 • konwersję/sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami:
  • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF)
  • standardów brytyjskich i amerykańskich UK GAAP, US GAAP
  • standardów niemieckich (HGB);
 • badanie/sporządzanie pakietów konsolidacyjnych;
 • oceny projektów inwestycyjnych – usługi poświadczania nakładów poniesionych na projektach;
 • doradztwo w procesie fuzji i łączenia Spółek;
 • doradztwo księgowe dla podmiotów, które prowadzą księgi we własnym zakresie (w tym w zakresie organizacji i wdrożenia zasad rachunkowości);
 • analizy i zlecenia typu: due dilligence;
 • zlecenia specjalne.